Kontaktuppgifter personal

Vill du komma i kontakt med någon i vårt team? Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på Lund Tourist Center.

Tove Möller Andersson, biträdande Näringslivs- och turismchef
Telefon 046-359 70 61
E-post: tove.mollerandersson@lund.se

Jenny Larsson, turistbyrå- och marknadsansvarig
Telefon: 046-359 59 64
E-post: jenny.larsson@lund.se

Helena Görtz, turismutvecklare
Telefon: 046-359 50 26
E-post: helena.gortz@lund.se

Karoline Saether, turismutvecklare
Telefon: 046-359 45 30
E-post: karoline.saether@lund.se

Sofie Svensson, turismutvecklare
Telefon: 046-359 59 63
E-post: sofie.svensson@lund.se

Karina Bodych, turistbyråassistent
Telefon: 046-359 50 11
E-post: karina.bodych@lund.se

Karolina Nyberg, turismutvecklare
Tjänstledig tom december 2017
E-post: karolina.nyberg@lund.se