© Leif Johansson, Xray

Om Visit Lund AB

Bolaget Visit Lund AB, som är ett kommunalt bolag, har till föremål för sin verksamhet att stödja utvecklingen för befintliga och nya aktörer inom besöksnäringen, stödja och medverka i utvecklingen av befintliga och nya besöksmål, destinationsmarknadsföring och mottagningsservice och därmed sammanhängande verksamhet.

Bolagets uppdrag

  • Bolaget ska värva, utveckla och genomföra publika evenemang samt värva möten och kongresser till Lunds kommun i enlighet med gällande evenemang- och mötesstrategi.
  • Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av platsvarumärket Lund som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med Lunds kommun, berörda förvaltningar och externa aktörer.
  • Bolaget ska tillhandahålla ett behovsanpassat högklassigt värdskap för besökare och turister.
  • Bolaget ska koordinera samverkan mellan operatörer och anläggningar för möten och evenemang.

Bolagets styrelse

  • Anna Braun, ordförande
  • Sebastian Jaktling, vice ordförande
  • Rickard Salin
  • Lina Olsson

VD:

  • Per Welinder