© Leif Johansson, Xray

Om Visit Lund

Bolaget Visit Lund är Lunds kommuns destinationsbolag som har till uppdrag att stödja utvecklingen för befintliga och nya aktörer inom besöksnäringen, stödja och medverka i utvecklingen av befintliga och nya besöksmål, destinationsmarknadsföring och mottagningsservice och därmed sammanhängande verksamhet.

Visit Lunds uppdrag är att

  • Värva, utveckla och genomföra publika evenemang samt värva möten och kongresser till Lunds kommun i enlighet med gällande evenemangs- och mötesstrategi.
  • Utveckla och marknadsföra den del av platsvarumärket Lund som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med Lunds kommun, berörda förvaltningar och externa aktörer.
  • Tillhandahålla ett behovsanpassat högklassigt värdskap för besökare och turister.
  • Koordinera samverkan mellan operatörer och anläggningar för möten och evenemang.

Bolagets styrelse

  • Anna Braun, ordförande
  • Sebastian Jaktling, vice ordförande
  • Lina Olsson
  • Eva Björn
  • Samuel Jonsson

VD

  • Per Welinder