© Kennet Ruona
Chatta med oss

Slaget vid Lund

Även om Lund och Skåne idag är en del av Sverige har det inte alltid varit så. Slaget vid Lund som stod mellan Sverige och Danmark år 1676 var en av de blodigaste striderna på nordisk mark. Kriget var ett försök från Danmark att återta Skåne, Halland och Blekinge som förlorats till Sverige genom freden i Roskilde 1658.

Här hittar du material för att fördjupa dig mer i historian kring Slaget vid Lund. Området för slagfältet nås enkelt med cykel, här får du också två cykelförslag.

Karta och guide till slagfältet


I foldern är slaget beskrivet i text, illustration och med karta. Följ slagets förlopp med angivna tidpunkter och se de svenska och danska soldaternas förflyttning allt eftersom slaget utvecklar sig. Se också var du idag kan hitta informationsskyltarna för en egen tur på slagfältet.

Gå till foldern här

Naturskydds-föreningen guidar på cykel


Blicka ut på fälten där soldaterna drabbade samman. Med karta och information når du alla platser enkelt med cykel. Naturskyddsföreningen har satt samman ett förslag på cykeltur. Längs vägen finns informationsskyltar som förklarar slagets förlopp.

Gå till cykelturen här

Destination Lund guidar på cykel


Det privata initiativet Destination Lund ger sin version på cykeltur runt slagfältet. Broschyren beskriver slaget och med finns också en karta över hur du tar dig runt med cykel. Illustrativa informationsskyltar möter dig också längs vägen.

Gå till broschyren

Appen - Slaget vid Lund


Ladda ner appen och följ med ögonvittnen som tar dig till de viktigaste platserna för slaget. Appen är framtagen bland annat av elever vid historieprogrammet på Katedralskolan i Lund.

Hitta apparna här

Slaget vid Lund - 2018


Cirka 340 år efter ett av de blodigaste slagen i vår historia genomfördes arrangemanget, Slaget vid Lund, för första gången. Slaget iscensattes med soldater och krutrök, föreställningar, guidade turer och föredrag. 2018 blev Lundagård åter en plats för levandegörandet av slaget och Lunds historia och arrangemanget har som ambition att återkomma.

Läs mer om arrangemanget