© Karoline Saether
Chatta med oss

Visit Lund - nätverket

2014 var året när Lunds kommun tillsammans med aktörer inom besöksnäringen i kommunen mer på allvar, slog sina påsar ihop för ett ännu tätare samarbete. Nära 50 aktörer blev partners i det som då kallades Lund Samverkan 2.0. Visionen för projektet blev till en början att stärka vi-känslan och att på ett mer effektivt sätt sprida kännedomen om Lund och dess utbud, allt för att öka antalet besökare till kommunen, såväl på privat- som på affärsmarknaden.

Framtiden

Idag har projektet namnet Visit Lund och tillsammans vill man uppnå ett strategiskt samarbete, skapa fler upplevelser att sälja till internationella besökare och driva en effektiv, gemensam, marknadsföring. Världen står inför en förväntad ökning av den globala turismen. Samtidigt har den nationella strategin för besöksnäringen i Sverige, målet att den turistiska omsättningen ska fördubblas till år 2020. Detta skapar en stor utmaning men också stora möjligheter för Sverige och för Lund och vi måste arbeta för att vara en hållbar destination som är attraktiv, lönsam och konkurrenskraftig.

Aktiviteter i Visit Lund

  • 2017 genomfördes utbildningar för alla partners i Visit Lund. Alla behöver vi bli kunna arbeta och bli bekväma med det digitala arbetet som bör ske hos respektive aktör i sociala forum, nya medier och kanaler, för att möta våra besökare även där.
  • 2018 har vi glädjen att kunna visa två nya filmer om Lund och vad man som besökare kan uppleva här men även se Lund som en attraktiv mötesstad. >> Gå vidare för att se filmerna här.

Visit Lunds partnerwebb

Genom nätverkets interna kanal vill vi skapa engagemang och delge information om vad som händer inom och utom nätverket Visit Lund. Här publiceras också branschnyheter och saker som vi hoppas kan inspirera. 

>> Gå vidare här för att komma in på partnerwebben