Om nätverket

Med ett gott nätverkande och samarbete inom besöks- och mötesnäringen i Lund, vill vi utveckla och sprida kännedom om Lunds utbud till potentiella besökare både nationellt och internationellt. Sammankallande för nätverket är Vistit Lund AB.

Referensgrupp samt arbetsgrupp för möten och kongress:

Referensgruppen har som uppgift att vara en fortlöpande kontakt för Visit Lund AB och ska ge input på långsiktig utveckling av Lund som destination. 

Deltagare i referensgruppen är (2021): AF, Elite Hotel Ideon, Ideon AB, Kulturen, Lunds universitet, Lunds kommun, Scandic Star.
Deltagare i mötesgruppen är (2020): Elite Hotel Ideon, Grand hotel/Hotel Lundia/Hotel Finn, Radisson Blu Lund, Scandic Star, AF-borgen, Sparbanken Skåne Arena, Medicon Village, LU konferens, Resia, Mkon, Kulturen, Magle konserthus, Lunds kommun.

Vill du veta mer?


Kontakta oss!

Vill du veta mer? Tveka inte att ta kontakt.

Skicka ett mail