Chatta med oss

Om nätverket

Visit Lund är ett samverkansprojekt mellan Lunds kommun och besöks- och mötesnäringen i Lund med syfte att sprida kännedom om Lunds utbud till potentiella besökare både nationellt och internationellt. Genom god samverkan och gemensam marknadsföring ökar vi Lunds attraktivitet och ekonomiska tillväxt. Projektets arbetsform utgår från Lunds kommuns projektmodell och projektperiod är 2019-2020. Projektledare för Visit Lund är Näringsliv- och turismavdelningen i Lunds kommun.

Vision för Visit Lund

”Lund är en attraktiv destination känd för sin kunskapsturism och sina världsledande kunskapsmöten. Visit Lund arbetar för destinations-utveckling, ökad kommunikation och fortsatt utveckling mot att vara en helårsdestination. Genom detta bidrar Visit Lund till en stark tillväxt och ett ökat antal arbetstillfällen.”

Som partner i Visit Lund får du:

– Tillgång till gemensamma marknadsföringsaktiviteter och kampanjer.
– Aktuell information via nyhetsbrev och Visit Lunds partnerblogg.
– Nätverksträffar på aktuella teman
– Möjlighet att själv bjuda in till medlemsevent och ge erbjudanden.
– Möjlighet att ta del av erbjudande från andra medlemmar.
– Kompetenshöjande aktiviteter och branschspecifik fortbildning

Aktuella arbetsområden för Visit Lund 2019-2020:

– Internationell marknadsföring i samarbete med Tourism in Skåne
– Lund 48 timmar, digital kampanj
– Storytelling, berättelserna om Lund
– Digitala verktyg för bättre besöksupplevelse
– Lund som mötesdestination
– Lund som eventstad

Utöver dessa arbetsområden är det också möjligt att som partner ta initiativ till att starta tilläggsprojekt, då bidrar man själv med resurser och söker extern finansiering från fonder och program genom Visit Lund.

Styrgrupp och arbetsgrupp för möten och kongress

Visit Lund består idag av en styrgrupp samt en arbetsgrupp för möten och kongress.

Deltagare i styrgruppen är (2019): AF, Elite Hotel Ideon, Ideon AB, Kulturen, Lunds universitet, Lunds kommun.
Deltagare i mötesgruppen är (2019): Elite Hotel Ideon, Grand hotel/Hotel Lundia/Hotel Finn, Radisson Blu Lund, Scandic Star, AF-borgen, Sparbanken Skåne Arena, Medicon Village, LU konferens, Resia, Mkon, Kulturen, Magle konserthus, Lunds kommun.

 

__

medverkande Partners


Tillsammans i nätverket är vi ett 50-tal partners (2019) inom såväl hotell, restauranger, universitet, upplevelser med mera.

Gå till listan

Om Visit Lund


- nedladdningsbar PDF

Läs och ladda ner texten om Visit Lund, som PDF-fil här.

Läs mer

Vill du veta mer?


Kontakta oss!

Vill du veta mer och kanske gå med i nätverket? Tveka inte att ta kontakt. Projektet leds av Näringslivs- och turismavdelningen på Lunds kommun, projektledare Helena Görtz nås på telefon 046-359 50 26 eller på e-mail.

Skicka ett mail