Verktygslåda

Här hittar du dokument om Lund som kan vara användbara i mötet med dina gäster och besökare. De fungerar som digitala länkar eller om du vill skriva ut för att sätta upp eller dela ut. Via Tourism in Skåne finns här också guidelines, checklistor och andra tips att inspireras av för att utveckla din verksamhet.

Användbart

>> Affisch för digital Lund-information

>> Här hittar du "Lund till fots" på svenska

>> Här hittar du "Lund till fots" på sju olika språk

>> Gå till Tourism in Skånes verktygslåda

Hur är din digitala synlighet?


OTAer - din vän eller fiende? Vad är Billboard effect? Hur instagram-bar är Lund?

Med utgångspunkten att göra Skånes besöksnäring mer synliga, konkurrenskraftiga och framgångsrika i sin digitala närvaro, besökte Tourismuspartner Malmö i oktober. Tourismuspartner som är experter på reviews och synlighet online ger i sin presentation, en överblick av det digitala landskapet som det ser ut idag, samt hur en jobbar framgångsrikt med review management på exempelvis TripAdvisor. Gå vidare och läs deras presentation.

Läs mer