Så här behandlar Visit Lund AB dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att kontrollera att vi följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

>> Läs mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionen

Vad är en personuppgift

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer eller en IP-adress. Även foto och rörlig bild är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempel på begrepp som används vid hantering är insamling, registrering, spridning, bearbetning, arkivering eller gallring av uppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Dina personuppgifter registreras och kan behöva sparas när du exempelvis skickar e-post till oss eller kontaktar oss genom våra andra kanaler. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från oss eller registrerar ditt deltagande i seminarier eller liknande. Personuppgifterna kan även användas för statistiskt ändamål.

När du kontaktar oss på Visit Lund via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på ”Skicka”, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter.

Användning av cookies

På vår webbplats används cookies och användningen regleras i lagen om elektronisk kommunikation. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Filerna lagras antingen tillfälligt, en förutbestämd tid eller raderas när du stänger din webbläsare.

Vem får ta del av dina personuppgifter
Dina personuppgifter används av de anställda i Visit Lund AB som behöver ta del av personuppgifter för att utföra sitt arbete. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att sparas av Visit Lund tills dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller.

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina datauppgifter inom EU/EES. Vi följer alltid EU:s/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppgiftsbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Tänk på att om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Ändra eller radera uppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade. Det kallas också ”rätten att bli bortglömd”. I dessa fall skall Visit Lund utan onödigt dröjsmål radera uppgifterna.  

Kontaktuppgifter

Visit Lund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, e-post och i behandlingar som drivs inom bolaget. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du ska gå tillväga om du vill få dina uppgifter rättade eller raderade kontakta >> info@visitlund.se.

Dataskyddsombud för Visit Lund är Security Solution Scandinavia AB. Kontakt via >> dso@securitysolution.se.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur Visit Lund behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

>> Integritetsskyddsmyndighetens webbplats