Denna sida är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så här behandlar Visit Lund dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Här kan du läsa mer om hur Visit Lund behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att kontrollera att vi följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer, e-post eller en IP-adress. Även foto och rörlig bild är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempel på begrepp som används vid hantering är insamling, registrering, spridning, bearbetning, arkivering eller gallring av uppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Dina personuppgifter registreras och kan behöva sparas när du exempelvis skickar e-post till oss eller kontaktar oss genom våra andra kanaler. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från oss, köper biljetter eller registrerar ditt deltagande i seminarier eller liknande. Personuppgifterna kan även användas för statistiskt ändamål.

När du kontaktar oss på Visit Lund via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på ”Skicka”, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter. Även foto och rörlig bild är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.


Vem får ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av de anställda i Visit Lund AB som behöver ta del av personuppgifter för att utföra sitt arbete. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller om du har gett ditt samtycke.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av Visit Lund tills dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller.

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och utifrån dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ställer höga krav på säkerheten för personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina datauppgifter inom EU/EES. Vi följer alltid EU:s/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppgiftsbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Tänk på att om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Ändra eller radera uppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade. Det kallas också ”rätten att bli bortglömd”. I dessa fall skall Visit Lund utan onödigt dröjsmål radera uppgifterna. Önskar du ändra eller radera dina personuppgifter hör du av dig till Visit Lund, se stycket "Kontaktuppgifter" nedan.

Publicering av foto och film till marknadsföring

Samtycke till publicering av foto och film för att marknadsföra Lund.

Du lämnar ditt samtycke i samband med att en fotograf eller kommunikatör ber om ditt samtycke för att ta ett foto eller filma dig eller ditt minderåriga barn för Visit Lunds räkning. Du ska alltså inte lämna ditt samtycke i förebyggande syfte. Om du vill lämna ditt samtycke gör du detta via vår e-tjänst:

Lämna samtycke för marknadsföring

Återkalla samtycke

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke via kommunens e-tjänst för återkallande. Om ett samtycke återkallas ska publicering och användning av foto eller film upphöra. Om ett samtycke gäller en person under 18 år räcker det att en av vårdnadshavarna återkallar sitt samtycke för att det ska bli ogiltigt.

Återkalla samtycke

Om du tidigare lämnat ditt samtycke via en pappersblankett kan de inte återkallas via e-tjänsten. Om du önskar återkalla ett sådant samtycke tar du kontakt med Visit Lund, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Visit Lund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, e-post och i behandlingar som drivs inom bolaget. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du ska gå tillväga om du vill få dina uppgifter rättade eller raderade kontakta oss.
E-post: info@visitlund.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Visit Lund är Security Solution Scandinavia AB.
dso@securitysolution.se

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till Visit Lund. Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Visit Lunds dataskyddsombud, se kontaktuppgifter i stycket här ovanför. Om du fortfarande inte är nöjd med hur Visit Lund behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Om Cookies

Vi använder cookies (kakor) på visitlund.se. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Den innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig som besökare och för att vi ska kunna analysera användningen av webbplatsen.

På lund.se kan du läsa mer om vad cookies används till och hur de kan undvikas.

Dessa cookies använder vi på visitlund.se

Nödvändiga cookies Necessary cookies
Gör att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska. Därför går de inte att inaktivera. Makes our services safe and works as they should. Therefore, they can not be disabled.
NamnBeskrivning
sv-cookie-consentLagrar cookie-samtycke. Stores cookie consent
JSESSIONIDCookien används för att knyta användaren till en session (ditt besök). Sessionen används sedan av Sitevision till en mängd olika saker knutna till användaren. The cookie is used to link the user to a session (your visit). The session is then used by Sitevision for a variety of things related to the user.
SiteVisionLTMDen här cookien hjälper till att sköta lastbalansering i bakomliggande server. This cookie helps manage load balancing in the underlying server.
Analytiska cookies Analytical cookies
Ger oss information om hur vår webbplats används som gör att vi kan underhålla, driva och förbättra användarupplevelsen. Gives us information about how our website is used that allows us to maintain, operate and improve the user experience.
NamnBeskrivning
sv-web-analyticsCookies relaterade till Sitevision Cloud webbanalys. Cookies related to Sitevision Cloud web analytics.
nmstatDenna cookie används för att registrera besökarens användning av webbplatsen. Den används för att samla in statistik om webbplatsanvändning som när besökaren senast besökte webbplatsen. Denna information används sedan för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Denna Siteimprove Analytics-cookie innehåller ett slumpmässigt genererat ID som används för att känna igen webbläsaren när en besökare läser en sida. Cookien innehåller ingen personlig information och används endast för webbanalys. Den används också för att spåra sekvensen av sidor en besökare tittar på under ett besök på webbplatsen. Denna information kan användas för att minska användarens resor och göra det möjligt för besökare att snabbare hitta relevant information. This cookie is used to record the visitor's use of the website. It is used to collect statistics on website usage as when the visitor last visited the website. This information is then used to improve the user experience on the website. This Siteimprove Analytics cookie contains a randomly generated ID which is used to recognize the browser when a visitor reads a page. The cookie does not contain any personal information and is only used for web analysis. It is also used to track the sequence of pages a visitor views during a visit to the site. This information can be used to reduce the user's journeys and enable visitors to find relevant information more quickly.
Marknadsföringscookies Marketing cookies
Tillåter oss och våra samarbetspartners att exempelvis anpassa annonser till dig baserat på hur du använder vår webbplats. Allows us and our partners to, for example, tailor ads to you based on how you use our website.
NamnBeskrivning
Facebook PixelAnvänds för att kunna få statistik över vilka besöker som kommer från annonser på facebook. Allows us and our partners to, for example, tailor ads to you based on how you use our website. Used to be able to get statistics on which visitors come from ads on Facebook. Allows us and our partners to, for example, tailor ads to you based on how you use our website.

Hantera dina cookies

Här kan du anpassa vilka cookies som används för dig på visitlund.se. Anpassningar gäller endast för den webbläsare du använder här. Besöker du visitlund.se från en annan webbläsare så måste du hantera inställningarna där.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?