Lunds kommun startsida

Detta är Visit Lund

Vill du arrangera event i Lund eller ha hjälp med marknadsföring av ditt evenemang? Behöver du någon som säljer biljetter till ditt evenemang? Är du på jakt efter nätverksträffar eller samverkan? Driver du företag i besöksnäringen? Genom Visit Lund får du en enkel och välkomnande väg in till alla möjligheter som finns i Lund – hör av dig! Tillsammans gör vi Lund till Sveriges roligaste plats.

Vårt uppdrag

Visit Lund är Lunds kommuns helägda destinationsbolag som har till uppgift att:

 • Värva, utveckla och genomföra publika evenemang samt värva möten och kongresser till Lunds kommun i enlighet med gällande evenemangs- och mötesstrategi.
 • Utveckla och marknadsföra den del av platsvarumärket Lund som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med Lunds kommun, berörda förvaltningar och externa aktörer.
 • Tillhandahålla ett behovsanpassat högklassigt värdskap för besökare och turister.
 • Koordinera samverkan mellan operatörer och anläggningar för möten och evenemang.

Organisation

Bolagets styrelse

Samuel Jonsson, ordförande

Anna Braun, vice ordförande

Sebastian Jaktling, ledamot

Lina Olsson, ledamot

Maria Nermark, ledamot

Johan Albertson, ersättare

Emma Fager Malmström, ersättare

VD

Per Welinder
E-post: per.welinder@visitlund.se

Telefon: 046-359 99 26

Adress

Postadress

Visit Lund AB
c/o Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund

Faktureringsadress

Visit Lund AB
Fack 7363
Box 3038
831 03 Östersund

Ange beställarens namn som referens.

pdf-faktura skickas till e-post: 7363@faktura.scancloud.se

Besöksadress för Visit Lund AB

Bytaregatan 6, ingång från gården
222 21 Lund

Hur vi jobbar med hållbarhet

Lunds kommun är ledande inom hållbar utveckling, vilket även ska speglas hos Visit Lund AB. Kommunens program för social hållbar utveckling och program för ekologisk hållbar utveckling är av övergripande betydelse även för verksamheten i Visit Lund.

Detta dokument styr vår inriktning och för respektive verksamhetsdel finns därutöver handlingsplaner. Vid varje enskild aktivitet inom vår verksamhet görs avväganden om konsekvenser vad gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Turism och vår verksamhet gör avtryck på klimatet och miljön och vi ska, utöver att uppfylla lagar och krav, genom vår verksamhet, våra beslut och våra handlingar sträva efter att minska negativ påverkan från den egna verksamheten. Genom samarbete, kommunikation och kompetensutveckling ska vi bidra till en hållbar destination.

Ekologiskt ska vi:

 • - uppmuntra besökare att agera mer hållbart hela vägen – från resan hit, boendeval och aktiviteter på plats.
 • - kommunicera hållbarhetsarbetet via kunskapshöjande insatser för oss internt i bolaget och för besöksnäringens aktörer för att öka förståelse och engagemang
 • - lyfta fram goda exempel inom hållbara upplevelser och företag från vår kommun i vår marknadsföring utåt för att inspirera besökare.
 • - lyfta Lund som en nära stad, med gångavstånd till det mesta och dessutom närhet till naturupplevelser
 • - ständigt arbeta med att minimera vår direkta miljöpåverkan och via våra intressenter försöka minska vår indirekta miljöpåverkan

Ekonomiskt ska vi:

 • - arbeta för att besöksnäringen i Lund ska växa. Besöksnäringen skapar arbete och ekonomisk tillväxt i staden och vi ska hjälpa den att växa hållbart.
 • - ha en resurseffektiv verksamhet, agera affärsetiskt och göra hållbara inköp.
 • - arbeta för att Lund ska locka till sig hållbara evenemang.


Socialt ska vi:

 • - erbjuda ett attraktivt och tillgängligt utbud där mångfald är en viktig aspekt i de evenemang som vi arrangerar
 • - bidra till en jobbskapande besöksnäring
 • - göra att såväl besökare som boende i Lund ska känna sig inkluderade, att de är en del av staden och att utbudet är till för dem
 • - erbjuda ett högklassigt värdskap som får människor att känna sig välkomna.

Söker du jobb eller praktik?

Välkommen att höra av dig med din ansökan eller intresseanmälan:
E-post: info@visitlund.se

Kontakta oss på Visit Lund

Här hittar du kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på Visit Lund. Välkommen att höra av dig!

VD

Besöksnäring och värdskap

Ansvarig administration och värdskap

Evenemangsstöd och Convention Bureau

Ansvarig värvning och affärsutveckling

Event och produktion

Ansvarig verksamhetsutveckling och produktion

Kommunikation och marknadsföring

Ansvarig kommunikation och marknadsföring

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?