Lunds historia

Denna sida är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds historia – en introduktion

Lund är en av Skandinaviens äldsta städer, med händelserik och stundtals dramatisk dansk-svensk historia. Här berättar vi historien om Lund i korta drag och ger tips till vidare fördjupning.

Tiden före 1536

Uppåkra – ett stadsliknande samhälle

Fem kilometer söder om Lund etablerades Uppåkra omkring 100 år före Kristus och existerade cirka 1 000 år. Som mest fanns närmare 1 000 människor i Uppåkra, så det är ett av de allra tidigaste stadsliknande samhällena i Skandinavien.

Ett etablerat Lund

Under 900-talet var Skåne löst knutet till det danska riket, där främsta kunganamnen var Sven Tveskägg och Knut den Store. Omkring 990 dyker orten Lund upp i historien. Orten blev den danske kungens och den kristna missionens stad.

1103 Lund blev ärkebiskopssäte först för hela Norden men efter ett halvsekel fick Norge och Sverige egna ärkebiskops­säten. År 1085 fick kyrkan ett gåvo­brev av mycket stor betydelse. Detta finansierade byggandet av Lunds domkyrka, som stod färdig 1145. Kyrkan är i romansk stil. Till kyrkan hörde också en särskild domskola, dagens Katedralskola på gymnasial nivå. Nu var Lund etablerat som kyrkligt och utbildningsmässigt centrum. Under 1100-talet var Lund Danmarks och Nordens största och viktigaste stad med uppskattningsvis 3 000–4 000 invånare.

Katedralskolan i början av 1890-talet

1536 - 1862

Reformationen

Martin Luther, en tysk munk, började 1517 en kraftfull reformation av Katolska kyrkan. Den lutherska trosuppfattningen blev mycket snabbt framgångsrik i hela Östersjöområdet. I Danmark genomfördes reformationen snabbare och mer våldsamt än i Sverige. Särskilt drabbades Lund. Kung Kristian III avskaffade 1536 ärkebiskopsdömet i Lund. Han gav också befallning om att nästan alla kyrkor i staden skulle rivas, de som återstod var Domkyrkan och S:t Peter Klosters kyrka på Väster.

Lund får ett universitet

Under 1600-talet skedde en omsvängning i den militära maktbalansen mellan Sverige och Danmark. Sverige blev en regional stormakt och vid freden i Roskilde 1658 fick Danmark lämna bl a Skåne ifrån sig till svenskarna. Lund har alltså sedan 1658 varit en svensk stad. Mycket snart skedde något mycket positivt. Lund fick ett universitet och 1668 började undervisningen. Men Danmark ville ta tillbaka Skåne, och ett nytt krig bröt ut på 1670-talet. Universitetet fick stänga. Danskarna var länge framgångsrika, men den 4 december 1676 stod ett slag strax norr om Lund, det blodigaste i Nordens historia med cirka 10 000 döda. Ett monument rest drygt 200 år efter blodbadet erinrar om händelsen. Svenskarna under befäl av sin unge kung Karl XI segrade efter den långa dagens drabbning.

Slaget vid Lund. Illustration: Petter Lönegård

1862 – modern tid

Järnvägen kommer till Lund

År 1862 har Lund 8 919 invånare. Det låter inte så mycket, men Lund var ändå nummer 7 av Sveriges städer befolkningsmässigt, större än till exempel Uppsala och Helsingborg.
I början av 1860-talet började Sverige bindas samman genom järnvägsbyggande. Det innebar att 1856 kunde man åka tåg från Lund till Malmö, och 1864 kunde man resa hela vägen från Lund till Stockholm eller till Göteborg.

Universitetet utvidgas och Kulturen tar form

I slutet av 1800-talet sprängde Lunds universitet sina tidigare gränser. Särskilt viktig var tillkomsten under 1860-talet av Botaniska trädgården, en universitetsinstitution som Lunds invånare haft och har en mycket stor glädje av. I stadskärnan tillkom 1882 det nya universitetshuset i klassisk stil och med inspiration från Berlin­arkitekten Karl Friedrich Schinkel.
1873 beslöt Sveriges riksdag att kvinnor skulle få studera vid universitet, men det dröjde till 1880, innan den första studentskan skrevs in vid Lunds universitet.
Nära anknytning till universitetet hade Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige eller Kulturen som den kom att kallas. Tillsammans med Skansen i Stockholm var Kulturen det första friluftsmuseet i världen och är unikt genom att det fick ett utrymme i Lunds centrum.

Industrier och världsföretag

Under slutet av 1800-talet och under 1900-talet skedde en utflyttning från landsbygden och en inflyttning till städer. Städerna växte, givetvis också Lund, men inte lika mycket som andra städer. Lund fick nya industrier, men framgången dröjde.
Ruben Rausing var övertygad om att livsmedelshandeln skulle revolutioneras. Förpackningar skulle bli mycket viktiga. Så tillkom Åkerlund & Rausing, vilket etablerades i Lund 1938. Från detta företag växte Tetra Pak fram. Det blev ett världsföretag.

En av Ruben Rausings närmaste medarbetare var Holger Crafoord. Han hade pengar som kunde användas för forskning om den konstgjorda njuren. Så tillkom Gambro, ett viktigt företag både i Lund och i världen i övrigt.

Lilla Fiskaregatan, folk i vimlet, Kulturnatten 2022

Lund idag

Hur många invånare finns det i Lunds kommun? Hur många kommer att bo i kommunen 2030? Vilka är kommunens största arbetsgivare? Här är sidan för dig som gillar statistik, siffror och framtidsprognoser!

Lunds historia. En introduktion.

Texten ovan är ett utdrag från den kortfattade presentation av Lunds historia som Folkbiblioteken i Lund tog initiativ till 2017, och som Sverker Oredsson, professor emeritus i historia vid Lunds universitet, har skrivit. ”Lunds historia. En introduktion”, bygger på hans tidigare verk om Lunds historia. Häftet kunde vid tillfället hämtas gratis på Lunds bibliotek.

Uppdaterad:

Läs mer

Fördjupa dig i Slaget vid Lund

Striden mellan Danmark och Sverige blev ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark.

Mer om slagets förlopp och tips till fördjupning

Dalby kyrka

Dalby kyrka – domkyrka 1060

Dalby kyrka är Nordens äldsta stenkyrka och kom under medeltiden att bli Danmarks mest förmögna kloster.

Vidare till historien om Dalby kyrka

Dansk flagga vajar på en flaggstång

Historien om Dannebrogen

Lunds domkyrka berättar legenden om Dannebrogen, Danmarks flagga och världens äldsta nationsflagga.

Till legenden om Danmarks flagga