Lunds kommun startsida

Initiativet Heja Lund!

I nystartade initiativet Heja Lund! samverkar näringsliv, universitet och kommun för att på olika sätt lyfta Lund. Målet är ett Lund som sjuder och bubblar av attraktiva evenemang. I detta syfte ger man ekonomiskt stöd till arrangemang som på olika sätt bidrar till att göra Lund attraktivt.

Nu är det klart vilka evenemang som initiativet Heja Lund! valt att stötta ekonomiskt efter den första utlysningen av evenemangsmedel. Valet föll på Late Night Lund – Extended, Human Rights Festival, Nordic AI PowWow och Finloppis It Is.

Late night Lund Extended

En talkshow som främst vänder sig till en fysisk publik, men som ibland även genomförs digitalt. Tanken är att skala upp showen med ett coolare och ännu mer inspirerande scenprogram. En variant i det samlade programmet kallas ”Late Night Lund goes Business” som är en mer näringslivsinriktad talkshow. Nebel Media AB håller i trådarna för Late night Lund – Extended som äger rum vid tre tillfällen under 2023: maj, oktober och december.

Human Rights Festival

Festivalen syftar till att utveckla Lund till en central hubb för mänskliga rättigheter och en mötesplats för alla som verkar inom fältet. Festivalen kommer, utöver att vara en intern träffpunkt för organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, också bestå av en publik del med en mängd olika programpunkter inom området. Raoul Wallenberg Institute är tillsammans med Altitude Meetings de drivande krafterna bakom festivalen som äger rum 8-9 december.

Nordic AI PowWow

Genomförs för andra gången med Skånemotor AB bakom ratten, sätter fokus på staden och universitetets historia samtidigt som hela arrangemanget handlar om något verkligt hi-tech, nämligen AI – ett av de allra hetaste områdena just nu. Sex olika spår kommer att prägla arrangemanget: AI i vården, Den uppgraderade människan, Det perfekta samhället, Cybersäkerhet, Producera smartare och Affärer. Det hela går av stapeln den 23 maj.

Finloppis it is

Loppisen vill skapa en positiv känsla av hur vi i Lund kan arbeta med att möjliggöra cirkulärkonsumtion av mode på ett lättillgängligt och lustfyllt sätt. Det handlar om ett event i tiden där arrangören Folk&Frö/omrum vill lära oss mer om hur vi kan skapa ett hållbart sätt att konsumera och använda material, tjänster och produkter. Det första arrangemanget äger rum den 13 maj och följs upp av ytterligare ett under hösten 2023.


Utöver utlysningen har initiativet Heja Lund! beslutat att stödja ungdomskonventet Kodachicon, zombieloppet Run for your Lives och volleybollturneringen CEV Golden League.

Publik framför spelande musiker på scen.

Sök evenemangsbidrag

Ansökan är för dig som är arrangör och vill söka bidrag för att berika Lund med nya evenemang. Stödet är inte tänkt att vara en del av den grundläggande finansieringen, utan är avsett för att man ska våga ta risken, ska kunna marknadsföra sig och ta det extra klivet i kvalitet. Projekt som beviljas medel ska också ha en projektbudget där det tydligt framgår hur stödet från Heja Lund! kommer att användas. Beslut om tilldelning sker av representanter från medlemmar i Heja Lund! i samband med de fyra årliga nätverksträffarna – och beslut kan ej överklagas.

Grundkriterierna för evenemang som kan bli aktuella för bidrag är:

  • Arrangemanget ska ha en hållbar grundfinansiering för baskostnader, som till exempel lokalhyra och lön.
  • Ansökan ska avse minst 50 000 SEK. Maxtaket avgörs av styrgruppen och kan aldrig överstiga innestående medel, men ett ingående riktvärde är 250 000 SEK.
  • Stödet ska syfta till att göra evenemanget självgående över tid. Därför beviljas samma arrangemang inte stöd upprepade gånger om de inte kan påvisa utveckling i den riktningen och aldrig mer än tre (3) gånger. Undantag kan göras om upplägget ändras avsevärt.
  • Arrangemanget ska vara ekologiskt och socialt hållbart.

Har du en idé till ett evenemang som uppfyller kriterierna ovan? Mejla oss så skickar vi dig en ansökningsblankett.

E-post: på hejalund@visitlund.se

Detta är Heja Lund!

Initiativet Heja Lund! består av representanter för Axis Communications, Alfa Laval, Castellum, Skanska Sverige AB, Lunds universitet, Sparbanken Skåne, Sydsvenskan och Wihlborgs. Nätverkets hospitality partner är Grand Hotel Lund. Därtill ingår representanter från Lunds kommun.

Genom ett nära samarbete mellan kommun, universitet och näringsliv kommer Heja Lund! att kunna fungera som en katalysator för att på olika sätt lyfta Lund. I detta syfte kommer man ge ekonomiskt stöd till arrangemang som på olika sätt bidrar till att göra Lund attraktivt. Initiativet Heja Lund! styr själv tilldelning av medel till sökande och kommer att ses fyra gånger om året för detta ändamål.

Är du nyfiken på att veta mer om Heja Lund? Kontakta Adam Leckius:

Epost: adam.leckius@visitlund.se

Logosamling över medlemmarna i initiativet Heja Lund

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?